Enter your keyword

Regulamin DESTRESSO 

 1. INFORMACJE OGÓLNE


  1. Każda osoba korzystająca z usług DESTRESSO jest zobowiązana do zapoznania się z przepisami niniejszego Regulaminu.
  2. Wejście do DESTRESSO oznacza, że osoba korzystająca z usług DESTRESSO zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz pozostałymi Regulaminami obowiązującymi w Obiekcie, wyraziła zgodę na ich treść oraz zobowiązała się do ich stosowania. 
  3. Korzystanie z DESTRESSO dozwolone jest dla osób powyżej 16 roku życia lub dla osób młodszych z opiekunem.
  4. Dzieci, które nie ukończyły 16 lat mogą przebywać w DESTRESSO jedynie pod ustawiczną opieką i nadzorem pełnoletnich opiekunów. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za będące pod ich opieką osoby, odpowiadają za ich bezpieczeństwo oraz szkody przez nie wyrządzone.
  5. Osoby w stanie wskazującym na bycie pod wpływem alkoholu lub innych substancji nie będą wpuszczane do DESTRESSO.
  6. Wejście do Strefy DESTRESSO umożliwia wyłącznie wykupienie ważnego biletu/karnetu wstępu w godzinach pracy DESTRESSO, wyjątkiem są uczestnicy systemów multisport, fitprofit, Medicover Sport lub PZU Sport itp. którzy wchodzą na zasadach ustalonych przez destresso z administratorami tychże systemów.
  7. Czas pobytu w DESTRESSO i związane z nim opłaty, liczony jest od momentu otrzymania opaski z kluczem do szafki i jej numerem przy kasie, do momentu oddania numerka w kasie przy wyjściu. Opłata w wysokości 5zł jest doliczana dla każdej osoby za każde pierwsze i kolejne rozpoczęte dziesięć minut pobytu przekraczające limit czasowy.
  8. Należy pamiętać że wejście lub ostatnie przedłużenie pobytu na którąkolwiek z tych usług można wykonać najpóźniej 45 minut przed zamknięciem DESTRESSO. Przykładowo jeśli destresso czynne jest do godziny 23:00, wejście lub przedłużenie pobytu musi odbyć się najpóźniej o godzinie 22:15, dla DESTRESSO czynnego do 24:00 o 23:15 itp.
  9. W trakcie eventów w DESTRESSO obowiązuje cennik eventowy dostępny na stronie www.destresso.pl oraz na recepcji.
  10. Bezpośrednio po wyjściu z szatni użytkownicy zobowiązani są do skorzystania z natrysków przy użyciu odpowiednich kosmetyków lub środków myjących.
  11. Na teren DESTRESSO nie wolno wnosić i spożywać własnych napojów, w tym alkoholowych oraz środków odurzających.
  12. Na terenie DESTRESSO obowiązuje zakaz używania własnych odbiorników MP3, dronów, aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych i tym podobnych urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu lub dźwięku. Obsługa DESTRESSO ma prawo, bez zwrotu poniesionych kosztów, wyprosić Użytkowników, którzy w jakikolwiek sposób wpływają na dyskomfort innych Użytkowników.
  13. Strefa DESTRESSO jest strefą nietekstylną. Użytkownicy korzystający z DESTRESSO zobowiązani są przebywać w DESTRESSO bez strojów kąpielowych lub innej odzieży oraz liczyć się z możliwością, iż ze strefy tej korzystać będą inni Użytkownicy niekompletnie ubrani, bądź nadzy.
  14. Poruszanie się Użytkowników po Strefie DESTRESSO bezwzględnie powinno odbywać się w klapkach.

 2. PRZECIWWSKAZANIA DO KORZYSTANIA Z DESTRESSO

   1. Z sauny mogą korzystać jedynie osoby zdrowe, u których nie występują przeciwwskazania do przebywania w wysokich temperaturach. Z DESTRESSO nie powinny korzystać przede wszystkim osoby:
    1. tuż po odbytym treningu o charakterze wytrzymałościowym,
    2. mające na celu zredukowanie wagi (np. przed zawodami),
    3. kobiety w czasie menstruacji,
    4. cierpiące na jaskrę,
    5. cierpiące na padaczkę i na stany psychotyczne,
    6. cierpiące na ostre oraz przewlekłe choroby zakaźne oraz ich nosiciele,
    7. w stanie ostrej choroby gorączkowej,
    8. dużej skłonności do krwawień,
    9. cierpiące na przewlekłe schorzenia gruźlicze, nowotworowe oraz niedokrwistość,
    10. cierpiące na choroby układu krążenia,
    11. cierpiące na zredukowaną pracę kory nadnerczy oraz nadczynność gruczołu tarczycy i obrzęki śluzowate
    12. cierpiące na zapalenie żył, stany miażdżycowe i chorobę wieńcową,
    13. w stanach pozawałowych i powylewowych,
    14. cierpiące na intensywne choroby skóry łącznie z egzemami,
    15. cierpiące na ostre stany zapalne organów wewnętrznych,
    16. z objawami dekompresji,
    17. cierpiące na ciężkie wegetatywne zaburzenia centralnego układu nerwowego z poważnymi zaburzeniami układu krążenia.
   2. Wejście do Strefy DESTRESSO stanowi potwierdzenie braku przeciwwskazań opisanych powyżej, jak i innych znanych Użytkownikowi.
   3. W przypadku zaistnienia wątpliwości Użytkownika, co do braku przeciwwskazań korzystania z DESTRESSO, powinien on w tym zakresie zasięgnąć rady specjalisty, przed skorzystaniem z niniejszej usługi.

 3. ZACHOWANIE W SAUNIE

  1. W saunach obowiązuje bezwzględna cisza. Wyjątkiem są rytuały saunowe, których charakter jest zależny od zamysłu Saunamistrza.
  2. Z saun parowych, natrysków i jacuzzi w DESTRESSO należy korzystać wyłącznie nago.
  3. Z saun suchych można korzystać w pareo/ręczniku zgodnie z zasadami saunowania – siadając, lub kładąc się na ławkach w taki sposób, aby żadna cześć ciała (także stopy) nie stykała się bezpośrednio z deskami. Należy użyć w tym celu pareo lub ręcznika.
  4. Do sauny suchej należy wchodzić boso, do sauny mokrej i łaźni należy wchodzić w klapkach. Wyjątek stanowi sytuacja, w której celem skorzystania z sauny mokrej lub łaźni jest wykonanie peelingu – wtedy również należy wejść bez klapków.
  5. Z miejsc siedzących w saunach suchych można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich (np. ręcznikiem kąpielowym). Dotyczy to także przestrzeni pod stopami.
  6. W saunach parowych (mokrych) i łaźniach przed zajęciem miejsca na ławce należy opłukać je wodą korzystając z węża znajdującego się przy wejściu. Po zakończeniu pobytu czynność tą należy powtórzyć.
  7. Obsługą DESTRESSO i znajdujących się w nim urządzeń mogą zajmować się jedynie pracownicy DESTRESSO. Zabronione jest stosowanie przyniesionych z zewnątrz płynów, esencji, olejków i innych substancji do kąpieli parowych. Szczególnie zabrania się pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów (np. ręczników, płaszczy i prześcieradeł kąpielowych) w bezpośrednim otoczeniu pieca saunowego, gdyż grozi to pożarem.
  8. Przebywając w odrębnych pomieszczeniach DESTRESSO należy pamiętać o różnicy temperatur i bezwzględnie być świadomym stanu swojego zdrowia.
  9. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia, zawrotów głowy, duszności itp. należy bezwzględnie powiadomić o tym fakcie pracowników DESTRESSO. Jeżeli jest to możliwe jak najszybciej opuścić DESTRESSO.
  10. Nie wolno dotykać elementów instalacji doprowadzającej ciepło do urządzeń grzewczych, gdyż grozi to oparzeniem.
  11. Nie wolno samodzielnie polewać pieca w saunach wodą, ani żadnymi innymi płynami.
  12. Każdorazowo po skorzystaniu z sauny należy opłukać ciało pod natryskami zimną wodą. Ciało należy schładzać od stóp w kierunku serca, nie polewać zimną wodą rozgrzanej głowy. Każdy cykl kąpieli saunowej należy zakończyć 15-20 minutowym odpoczynkiem w pozycji leżącej.
  13. W DESTRESSO mogą odbywać się rytuały saunowe. Przebieg rytuału saunowego i jego tematykę ustala Saunamistrz. Rytuałowi Saunowemu towarzyszy muzyka.
  14. Wykonanie rytuału saunowego wymaga uprzedniego wywietrzenia sauny, dlatego Saunamistrz może poprosić Użytkowników o opuszczenie sauny 15 minut przed rytuałem saunowym.

 4. ZACHOWANIE W BARZE DESTRESSO

  1. Ze względów higienicznych i estetycznych z baru korzystać można jedynie w stosownym okryciu (np. w ręczniku, pareo, płaszczu kąpielowym lub szlafroku).
  2. Ze względów bezpieczeństwa spożywanie napojów w naczyniach szklanych dozwolone jest wyłącznie w Strefie baru i w Ogrodzie.
  3. Obowiązuje kategoryczny zakaz wnoszenia szkła na Strefę Saun
  4. O każdorazowym przypadku stłuczenia szkła należy niezwłocznie powiadomić personel DESTRESSO.
  5. Poza teren baru mogą być wynoszone jedynie napoje serwowane przez obsługę w nietłukących się opakowaniach.

 5. ZACHOWANIE W POZOSTAŁYCH POMIESZCZENIACH STREFY DESTRESSO

  1. Przebywając w DESTRESSO należy stosować się do ogólnych zasad saunowania dostępnych u obsługi.
  2. Z leżaków i miejsc siedzących można korzystać jedynie po ich uprzednim przykryciu (np. ręcznikiem, płaszczem czy prześcieradłem kąpielowym).
  3. Zachowanie Użytkowników przebywających w DESTRESSO nie może zakłócać wypoczynku innym odwiedzającym ani być dla nich uciążliwe (bieganie, hałasowanie, natarczywe przyglądanie się innym korzystającym z DESTRESSO, itp. jest zabronione). Wszyscy korzystający z pomieszczeń przeznaczonych do wypoczynku zobowiązani są do zachowania ciszy i spokoju. W DESTRESSO nie wolno praktykować żadnych zachowań i czynności o charakterze seksualnym.
  4. Użytkownicy, których komfort saunowania lub poczucie bezpieczeństwa zostało naruszone na skutek zachowań opisanych powyżej lub z innych powodów, proszeni są o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie obsługi DESTRESSO.
  5. Napoje alkoholowe nie będą sprzedawane osobom nietrzeźwym oraz osobom niepełnoletnim. Pracownik DESTRESSO ma prawo odmówić sprzedaży alkoholu zgodnie zgodnie ze swoją subiektywną opinią o stanie trzeźwości gościa. Osoby wskazujące na wysokie spożycie alkoholu będą wypraszane.

Osoby niestosujące się do zasad ujętych w powyższym Regulaminie mogą być upomniane przez obsługę i/lub wyproszone z Saunarium bez zwrotu opłaty za wstęp. Regulamin w obecnym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 9.03.2023r.