Enter your keyword

Stres jako zjawisko społeczne

Stres jako zjawisko społeczne

Stres jest nieodłącznym elementem towarzyszącym życiu człowieka. Może działać na nas pozytywnie, jako tzw. eustres lub negatywnie, jako dystres. W efekcie, jego działanie pociąga za sobą zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Z punktu widzenia biologicznego, stres jest „nieswoistą reakcją organizmu na wszelkie stawiane mu żądanie”, a oznakami ostrego stresu są m.in.: pobudzenie emocjonalne, wzrost […]

  • 1
  • 2